Termografering af godkendt termograf på Djursland

Hos Følle El-service er vi godkendt til termografering af el-tavler. Vi har faste kunder på hele Djursland og vi termograferer for alle erhvervs- og industrivirksomheder, landbrug, offentlige institutioner og private. Hos Følle El-service får du en godkendt termograferingsrapport, konkurrencedygtige priser og vi samarbejder med forsikringsselskaberne.

Kontakt os på 📧 mf@folle-el.dk eller ring til os i dag på 📱 8637 2000 og få et uforpligtende tilbud.

 

Hvad er termografering?

El-termografering er en rigtig god måde at få et præcist billede af el-installationers tilstand. Termograferingen laves med et termografi-kamera, der måler IR strålinger. IR strålerne omsættes til temperaturforskelle – og på den måde synliggør man eventuelle overbelastninger, løse forbindelser og lignende.

Termografering af el-tavler betaler sig i mange sammenhænge – både for private, landbrug, virksomheder og offentlige institutioner.

 

Hvorfor termograferer man?

Fejl på el-installationer er ofte skjult, og man vil ikke kunne se dem eller opdage dem i den daglige drift, men det er vigtig at vedligeholde og driftssikre ens elektriske komponenter. Derfor er termografering vigtig både i virksomheder, industrien og i landbruget.

Når vi laver termografering, er det en kontrol af tilstanden nu og her og efterfølgende anbefaler vi at man optimerer på evt. dårlige eller løse installationer, overbelastninger og defekte installationer.

Hvis man ikke sikrer at el-installationerne er korrekte og forsvarlige, kan det føre til kortslutninger, skader på maskiner, driftstop eller i værste fald føre til brand.

 

Termografering forebygger driftsstop og kortslutninger

For et landbrug vil termografering give sikkerhed for, om malke-, korntørrings, ventilations – og markvandingsanlæg er intakte. Termografi i en produktionsvirksomhed fortæller, om el-installationerne er overbelastede og derved kan medføre alvorlige driftsstop – i værste tilfælde kortslutte og udvikle brand.

Vi anbefaler produktionsvirksomheder termografering 1 gang om året. Vi anbefaler landbrug at få termograferet el-tavler hvert andet år. I nogle brancher (f.eks. træbranchen) er der lovkrav om termografering af el-tavler hvert år.

Vores certificerede termograf gennemgår udvalgte el-installationer ved undersøgelsen. Vi termograferer på hele Djursland, Rønde, Hornslet, Ryomgård, Thorsager, Kolind og Mørke. Kontakt os i dag på 📧 mf@folle-el.dk eller 📱 8637 2000.

1 ud af 4 brande opstår pga. fejl eller kortslutninger i el-installationer.

El-termografering kan identificere begyndende nedbrud og defekter på installationer og derved forebygge brand.

El-komponenter, der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning eller hvis de er ødelagte:

 

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • El-motorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere
 • Ladestandere
 • Termografering, landbrug
termografering - Djursland
Rapport over termografering i Rønde
 

Termograferingsrapport

Under termograferingen har vi fokus på sikkerheden. Hvis vi opdager kritiske fejl eller skader, vil vi straks informere dig om det, så der kan tages affære øjeblikkeligt.

Følle El-service A/S i Rønde, Djursland udarbejder en rapport efter de gældende krav, der stilles af DBI. Termografen gennemgår rapporten med dig efterfølgende, så du nemmere kan forholde dig til det, der er dokumenteret.

Vi sørger for den rette dokumentation og termograferingsrapport til dit forsikringsselskab.

 

Termografering i landbruget

Termografgering i landbrug på Djursland, Rønde

Når vi termograferer et landbrug, sikrer vi at alle anlæg, maskiner og el-installationer er i optimal stand.

Når vi kommer ud, vil vi typisk kigge alle jeres el-tavler igennem og termografere følgende:

 

 • Styrings- og el-tavler
 • Markvandingsanlæg
 • Malkeanlæg
 • Korntørringsanlæg
 • Ventilationsanlæg (også i f.eks. siloer)

Termografering i industrien

Termografering i industri på Djrusland, Rønde

Når vi skal termografere i industrien eller i virksomheder, som har en høj risikofaktor, er produktionen fortsat i drift. Vores termograf gennemgår udvalgte el-installationer.

El-installationer og udstyr, der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker kortslutninger eller er defekte:

 

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • Elmotorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere

Gunstige forsikringsvilkår med termografering

Forsikringsselskaber kan give bedre vilkår til de virksomheder, der aktivt øger indsatsen for bedre sikkerhed – som f.eks. termografi. Hos Følle El-service A/S laver vi gerne en serviceaftale på termografi med erhvervskunder. Det sørger for at din el-installationer er opdateret efter retningslinjerne for netop din virksomhed/produktion. Skal du også have en serviceaftale på termografering på enten 5, 1 eller 1/2 år – så kontakt os i dag på 📧 mf@folle-el.dk eller 📱 8637 2000.

Forsikringsselskaber* niveauinddeler virksomheder, i forhold til potentiel fare for overophedning og overbelastning af el-tavler.

Belastning

Virksomhedstype

Termograferingsinterval

Termografering Djursland
 • Kontormiljøer
 • Skoler
 • Kirker
 • Etageejendomme

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes med 5 års-intervaller.
Med en lav belastning er det ikke nødvendigt med en fast plan for termografering.

Termografering Rønde
 • Almindelig industri
 • Butikker/ detailforretninger
 • Butikscentre
 • Håndværks-virksomheder
 • Idrætshaller
 • Fritidscentre

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes 1 gang årligt.
Ved mellem belastning ville virksomheder have gavn af termografering med 1 års mellemrum. 

Termografering erhverv
 • Landbrug
 • Sværindustri
 • Store produktionsvirksomheder
 • Slagterier
 • Grovvarevirksomheder
 • Medicinalfirmaer

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes minimum 1 gang årligt.
Alt afhængigt af forholdene, vil det i nogle tilfælde kunne svare sig at lade os termografere 2 gange årligt.

Følle El-service er godkendt termograf – din garanti for kvalitetsarbejde.

Kontakt os på 📧 mf@folle-el.dk eller ring til os på 📱 86 37 20 00 – vi er på hele Djursland, herunder Rønde, Hornslet, Ryomgård, Thorsager, Kolind og Mørke.

Der er en lang række krav, der skal indfries for at blive personcertificeret og virksomhedsgodkendt til at udføre termograferingsopgaver. Du kan se mere om de lovpligtige krav på DBI hjemmesiden www.brandogsikring.dk.

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

2 + 3 =

 

Find os

Lerbakken 23
8410 Rønde
Tlf.: 86 37 20 00
Mail: mf@folle-el.dk