Termografering

Termografering af godkendt termograf på Djursland

Hos Følle El-service er vi godkendt til termografering af el-tavler. Vi har faste kunder på hele Djursland og vi termograferer for alle erhvervs- og industrivirksomheder, landbrug, offentlige institutioner og private. Hos Følle El-service får du en godkendt termograferingsrapport, konkurrencedygtige priser og vi samarbejder med forsikringsselskaberne. Se mere om vores samarbejde med Gjensidige forsikring her.

Kontakt på mf@folle-el.dk eller ring til os i dag på 8637 2000 og få et uforpligtende tilbud.

 

Er dine el installationer overbelastede?

El-termografering er en rigtig god måde at få et præcist billede af el-installationers tilstand. Termograferingen laves med et termografi-kamera, der måler IR strålinger. IR strålerne omsættes til temperaturforskelle – og på den måde synliggør man eventuelle overbelastninger, løse forbindelser og lignende.

Termografering af el-tavler betaler sig i mange sammenhænge – både for private, landbrug, virksomheder og offentlige institutioner.

 

Termografering forebygger driftsstop og kortslutninger

For et landbrug vil termografering give sikkerhed for, om malke-, korntørrings, ventilations – og markvandingsanlæg er intakte. Termografi i en produktionsvirksomhed fortæller, om el-installationerne er overbelastede og derved kan medføre alvorlige driftsstop – i værste tilfælde kortslutte og udvikle brand.

Vi anbefaler produktionsvirksomheder termografering 1 gang om året. Vi anbefaler landbrug at få termograferet el-tavler hvert andet år. I nogle brancher (f.eks. træbranchen) er der lovkrav om termografering af el-tavler hvert år.

Vores certificerede termograf gennemgår udvalgte el-installationer ved undersøgelsen.

Mange el-komponenter kan have indvirkning på produktionen hvis der sker en kortslutning, eller hvis de er ødelagte. Her er nogen af dem: 

  • Elektriske maskiner og anlæg
  • Strømskinner
  • Elmotorer
  • Koblingsudstyr og afbrydere
  • Frekvensomformere
  • Stationer til opladning
  • Transformere

 

El-termografering, landbrug 

Vi termograferer el-tavler hos mange landbrugskunder på hele Djursland, Rønde, Hornslet, Ryomgård, Thorsager, Kolind og Mørke.  

Når vi hos Følle El-service termograferer et landbrug, sikrer vi, at alle anlæg, maskiner og elinstallationer er i optimal stand. 

Følle El-service er medlem af TS-gruppen, og derigennem har 
vi et landsdækkende samarbejde med flere forsikringsselskaber, som har øget fokus på el-sikkerhed – især hos landbrug. Se mere om vores samarbejde med Gjensidige forsikring her.

 

Termograferingsrapport

Under termograferingen har vi fokus på sikkerheden. Hvis vi opdager kritiske fejl eller skader, vil vi straks informere dig om det, så der kan tages affære øjeblikkeligt.

Følle El-service udarbejder en rapport efter de gældende krav, der stilles af DBI. Termografen gennemgår rapporten med dig efterfølgende.

 

El-installationer og brand

Ifølge forsikringsselskaberne opstår 25 % af alle brande pga. fejl og kortslutning i el-installationer – med el-termografi har vi mulighed for at fejlen i tide. Det kan redde liv. Spørg dit forsikringsselskab om dine fordele ved at få termograferet dine el-tavler. 

 

Forsikringskrav 

Her kan du se, hvordan en virksomhed klassificeres af et forsikringsselskab*. 

 Virksomhedstype

 Termograferingsinterval

Lav belastning:

Kontormiljøer, skoler og etageejendomme

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes med 5 års-intervaller.

Mellem belastning:

Almindelig industri, butikker/ detailforretninger, butikscentre, håndværks-virksomheder, idrætshaller og fritidscentre.

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes 1 gang årligt.

Høj belastning:

Landbrug, sværindustri, store produktionsvirksomheder, slagterier, grovvarevirksomheder og medicinalfirmaer.

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes minimum 1 gang årligt. 

Generelt vil langt de fleste forsikringsselskaber, give mere attraktive vilkår for virksomheder med fast termografi serviceaftale. Få en fast aftale med os – vi sørger selvfølgelig for den rette og autoriserede dokumentation.

 

Følle El-service er godkendt termograf – din garanti for kvalitetsarbejde. 

Kontakt os på mf@folle-el.dk eller ring til os på 86 37 20 00

Der er en lang række krav der skal indfris for at blive personcertificeret og virksomhedsgodkendt til at udføre termograferingsopgaver. Du kan se mere om de lovpligtige krav på DBI hjemmesiden www.brandogsikring.dk

*Kilde: www.forsikringogpension.dk

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

11 + 15 =

Find os

Lerbakken 23
8410 Rønde
Tlf.: 86 37 20 00
Mail: mf@folle-el.dk